Değişken Girdi

Terim Açıklama
Değişken Girdi

Üretim miktarı ile beraber artan ya da azalan girdilerdir.

Kısa dönem de sermaye ve teçhizat sabit girdi, hammadde ve emekse değişken girdi olarak kabul edilir. Üretim miktarı arttıkça doğal olarak kullanılan hammadde ya da emek de hemen arttırılabilir. Uzun dönem de ise tüm girdiler değişkendir.

Üretimde kullanılan değişken girdiler arttırıldıkça belirli bir miktardan sonra her bir birim girdinin üretime katkısı giderek düşmeye başlar ve bir süre sonra negatif etki yaratır. Bu kanun ekonomide "azalan marjinal verim kanunu" olarak bilinmektedir.  

Bu terimin İngilizce karşılığı: Variable Input