Defter Değeri

Terim Açıklama
Defter Değeri

Özsermayenin pay senedi sayısına bölünmesi ile hesaplanmaktadır.

Defter değeri muhasebe değeri olarak da bilinmektedir, firmanın mali tablolardaki kaydedilmiş değeridir. Özet olarak firmanın piyasa değeri ile defter değeri arasında büyük farklar olabilir.

Özsermaye varlıklardan yükümlülükler çıkarıldıktan sonra kalan bilanço bölümüdür. Pay senedi sayısı ise ödenmiş ya da çıkarılmış sermaye ye eşittir. Firmanın özsermaye eksiği olduğu durumda defter değeri nominal değerin altına düşecektir.

Defter değeri "DD" kısaltması ile kullanılmaktadır. PD/DD oranı (Piyasa değerinin defter değerine oranı) hisse senedi değer analizlerinde kullanılan önemli bir değerleme yöntemidir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Book Value