Deflatör

Terim Açıklama
Deflatör

Enflasyon hesaplamasında kullanılan bir ekonomik ölçüdür.

GSYİH deflatörü bugünün fiyatlarıyla hesaplanmış bir iktisadi büyüklüğü baz alınan sabit bir yılın fiyatlarına göre hesaplamak için kullanılmaktadır. Özetle, nominal GSYİH'yi reel GSYİH'ye çeviren, yani enflasyondan arındıran katsayıdır.  Baz alınan yılın endeks değeri 100'dür, güncel fiyat düzeyi de bu endekse göre hesaplanır. Örneğin; GSYİH deflatörü 150 ise fiyatların baz yıla göre %50 arttığı anlaşılır. Aşağıda GSYİH Deflatörü formülü gösterilmiştir;

GSYİH Deflatörü = (Nominal GSYİH / Reel GSYİH) * 100

Formülde nominal GSYİH bugünün fiyatlarıyla hesaplanan, reel GSYİH ise baz yılın fiyatlarıyla hesaplanan milli gelirdir. Deflatör kullanılarak yapılan enflasyon hesaplamasında TÜFE'de olduğu gibi sabit bir mal ve hizmet sepetinden bahsetmek mümkün değildir, çünkü hesaplamada bir ekonomide üretilen tüm mal ve hizmetlerin parasal değeri anlamına gelen GSYİH kullanılmaktadır. Ekonomideki tüm mal ve hizmetler hesaplamaya dahil edilmiş olması yıllar itibariyle değişen tüketici davranışlarının, mal ve hizmet tercihlerinin de hesaplamaya dahil edildiği anlamına gelmektedir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Deflator

Synonyms: GSYİH Deflatörü