Deflasyon

Terim Açıklama
Deflasyon

Bir ekonomide belirli bir dönemde fiyatlar genel düzeyinde sürekli bir düşüşü ifade etmektedir.

Enflasyon belirli bir dönemde fiyatlardaki sürekli artışı ifade ederken deflasyon bu durumun tam tersidir. Deflasyon enflasyonun eksiye düşmesi anlamına gelmektedir. Enflasyon yaşanan bir ülkede paranın reel getirisi düşerken deflasyonist ortamda paranın reel getirisi artmaktadır, bu da paranın alım gücünün artması anlamına gelmektedir.

İlk bakışta enflasyonun negatif olması olumlu bir durum gibi görünse de, deflasyon bir ekonomi açısından ekonomik faaliyetlerin durgunluk sürecine girdiği sorunlu bir süreçtir. Keynesyen görüşe göre deflasyonun nedeni yetersiz taleptir. Yetersiz talep nedeniyle üretilen mallar satılamaz, stok fazlası oluşur. Talep olmadığı için mal fiyatları düşer ve buna bağlı olarak firma karları da düşer. İş hacmi ve karlar düştüğü için reel sektör daha fazla kişiyi istihdam etmek istemez, ücretleri düşürür ve işçi çıkarır, bu durumda işsizlik oranı artar. Görüldüğü üzere deflasyon ekonomide zincirleme bir çok sorunu beraberinde getirmektedir.

Deflasyonist süreçten çıkılabilmesi adına çeşitli maliye ve para politikası araçları kullanılabilir. Temel amaç toplam talebin artmasını sağlamaktır. Örneğin kamu harcamaları artırılabilir, vergiler düşürülerek kişilerin harcanabilir gelirleri artırılabilir ya da kurumların vergi yüklerini azaltarak yatırım yapmaları sağlanabilir. Maliye politikası önlemleri dışında toplam talebi artırmak için faizleri düşürmek, kredi imkanlarını kolaylaştırmak, parasal genişleme uygulamak gibi araçları da kullanılabilir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Deflation

Synonyms: deflasyonist