Damping

Terim Açıklama
Damping

İç piyasada satılan bir malın başka bir ülkenin ihracatçısı tarafından ilgili ülkede normal fiyatının altında satılmasıdır.

Türkiye'de iç piyasada tüketilen ve 20 TL fiyat ile satılan bir malın aynısının ya da benzerinin yabancı bir ülkeden Türkiye'ye ihraç edilmesi ve 5 TL gibi rekabeti kırıcı bir fiyattan satışa sunulması dampinge örnek olarak gösterilebilir. Özetle yabancı ülkedeki ihracatçı firma dış pazarda malın normal değerinin çok altında ürün satışı gerçekleştirmektedir.

Damping monopol (tekel) yaratma amacı taşıyabilir. Uluslararası ticaret yapan firma çok düşük fiyatlarla satış yaparak dış pazarlardaki rakiplerini ortadan kaldırmak isteyebilir. Aynı zamanda dampingin bir diğer nedeni de "fiyat farklılaştırması" olabilir; bir firma her ülkenin piyasa koşuluna göre farklı fiyat politikaları belirleyerek karını artırmayı hedefleyebilir. Bir diğer neden ise ihracat yapan firmanın biriken mal stoklarını dış piyasaya ucuz fiyatla satarak eritmeye çalışması olabilir.

Damping tüketiciye belirli bir süre fayda sağlarken iç piyasada faaliyet gösteren işletmeler için olumsuz bir durumdur. Damping uygulayan firma tekel yaratmayı başardıktan sonra ucuz fiyat politikasını değiştirebilir.

Not olarak bu tanımda "normal fiyat" malın ya da bu mala benzer nitelikte başka bir malın iç piyasada satılan fiyatı olarak düşünülmelidir. Karşılaştırma yapılacak böyle bir mal bulunmadığı takdirde malın üretim maliyeti üzerine giderler ve firma karı konularak normal fiyat yaklaşık olarak tespit edilebilir.