Damga Vergisi

Terim Açıklama
Damga Vergisi

Bir sözleşmenin düzenlenmesinden doğan vergi çeşididir.

Damga vergisinini mükellefleri sözleşmeyi imzalayan taraflardır. Damga vergisine tabi bir sözleşmenin vergisinin eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesi durumunda ilgili sözleşmeyi imzalayan taraflar damga vergisinden müteselsilen sorumludur. Bazı kurum ve kuruluşlar damga vergisinden muaf tutulmuş olabilir, ya da sözleşmenin bir tarafı resmi bir kurum olabilir, bu durumda damga vergisinin mükellefi sözleşmeyi imzalayan diğer taraftır. 

Sözleşmede bir bedel yazıyorsa vergi "nispi", yani sözleşme bedelinin belirli bir yüzdesi kadar, sözleşmede herhangi bir değer yer almadığı durumlarda "maktu", yani sabit bir rakam olarak ödenir. Ödenecek bu vergi bedelleri "Damga Vergisi Kanunu" içerisinde sözleşme türlerine göre detaylı bir şekilde yer almaktadır.

Damga vergisi kaç adet sözleşme varsa o kadar ödenir. Benzer bir şekilde tek bir sözleşmede birbirinden bağımsız birden fazla anlaşma hükmü varsa damga vergisi her bir anlaşma üzerinden alınmaktadır, aynı nüshada birbirine bağlı birden fazla anlaşmada ise en yüksek vergi alınmasını gerektirecek sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmaktadır.