Dalgalı Kur Sistemi

Terim Açıklama
Dalgalı Kur Sistemi

Dalgalı kur sistemi bir ülke parasının değerinin piyasada arz ve talebe göre serbest olarak belirlendiği sistemdir.

Serbest döviz kuru rejimi, değişken kur sistemi veya esnek kur sistemi olarak da bilinmektedir. Sabit kur sistemi 'nin tersidir. Döviz kuru piyasasında (Forex) alınıp satılan ulusal para biriminin değeri diğer paralar karşısında sürekli olarak değişikliğe uğramaktadır. 

Bazı durumlarda ulusal para biriminde dalgalanmalar artabilir, para birimi fazla değerlenebilir ya da değeri beklenmedik oranda düşebilir. Bu durumda dalgalı döviz kuru rejiminde her ne kadar kamu müdahalesi beklenmese de uygulamada merkez bankaları piyasadan döviz alarak ya da piyasaya döviz satarak ulusal para biriminin piyasadaki değerini kontrol etme yoluna giderler. Bu şekilde uygulanan kur rejimleri müdahaleli serbest kur rejimi olarak isimlendirilir.

Gelişmiş ülkelerin Bretton Woods sisteminin sonlanmasıyla 1970'li yıllardan beri uyguladığı dalgalı kur rejimi gelişmekte olan ülkeler tarafından özellikle 90'lı yılların ortasında uygulanmıştır. Türkiye'de de son 35 yıldır kur rejimlerinde farklı uygulamalara yer verilmiştir, 1980'li yıllara kadar hakim olan sabit kur rejimi 80'li yıllardan itibaren kademeli olarak serbest kur rejimine geçilmiş, 2001 krizi sonrasında ise dalgalı kur rejimi uygulanmaya başlanmıştır. 

Dalgalı Kur Rejiminin Avantajları ve Dezavantajları 

Dalgalı kur rejimi, döviz kurunun serbest piyasada belirleniyor olması ile olası dışsal şoklarda döviz kurunun yeni koşullara göre tekrar dengeye gelmesini sağlar. İçsel ve dışsal şoklar döviz kuruna yansımaktadır. Bunun dışında döviz kuru istikrarı merkez bankalarının politikaları içinde olmadığı için merkez bankalarının daha etkin politikalar uygulamasını sağlamaktadır. Dalgalı kur rejimi avantajları yanında dezavantajlara sahiptir. Döviz kurunun belirsiz olması riskleri de arttırmaktadır. Açık pozisyon taşıyan işletmeler döviz kuru artışlarında önemli ölçüde zarar görebilmektedir.

Bu terimlerin İngilizce karşılıkları: Floating Exchange Rate, Dirty-floating Exchange Rate

Synonyms: dalgalı kur rejimi