Contango

Terim Açıklama
Contango

Emtia üzerine işlem gören vadeli işlem piyasalarında spot fiyatın (ya da daha yakın tarihli sözleşme fiyatlarlarının) ileri tarihli sözleşme fiyatlarından daha düşük fiyatlı işlem gördüğü piyasa koşuludur.

Normal piyasa koşullarında gelecekti fiyatlar bugünkü fiyatlardan yüksektir, contango da bu piyasa koşullarını açıklayan terimdir.

Piyasanın "contango göstermesi" alıcıların dayanak varlığın ileri bir tarihte daha yüksek fiyatla satılacağını öngördükleri anlamına gelmektedir. İleri tarihli sözleşmelerin daha yüksek fiyattan işlem görmesinin bir diğer nedeni ise alıcının ilgili varlığı spot piyasadan alıp taşıma ve stoklama maliyetlerine katlanmak yerine ilgili varlık üzerine yazılmış bir alım sözleşmesini almayı tercih etmesidir.

Normal piyasa koşullarında forward fiyat spot fiyat ile taşıma maliyetlerinin toplamına eşittir. Bu durumda contango, taşıma maliyetlerinden büyük olmalıdır.

Taşıma ve stok maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle contango özellikle doğal gaz ve ham petrol gibi enerji varlıkları üzerine yazılan sözleşmelerde görülmektedir. 

Contangonun tersi ise "Backwardation" olarak adlandırılmaktadır.