Çıktı Açığı

Terim Açıklama
Çıktı Açığı

Bir ekonomide gerçekleşen çıktı seviyesi ile o ülkenin tam kapasite ve verimlilikle oluşturacağı çıktı seviyesi (potansiyel çıktı seviyesi) arasındaki farktır.

Çıktı açığı, pozitif ve negatif çıktı açığı olarak ikiye ayrılmaktadır. Gerçekleşen çıktı potansiyel çıktıdan fazla ise pozitif çıktı açığı, gerçekleşen çıktı potansiyelden düşükse negatif çıktı açığı oluşmaktadır. Pozitif ve negatif çıktı açığı enflasyonu etkileyen, dolayısıyla bir ekonomide para politikasını yakından ilgilendiren bir veridir. Örneğin bir ekonomide;

  • Pozitif çıktı açığı bulunuyorsa talep fazlalığı nedeniyle ekonominin kapasitenin üzerinde çalıştığı yorumu yapılır. Bu durum enflasyonu artırıcı bir gelişmedir.
  • Negatif çıktı açığı bulunuyorsa talebin zayıf kaldığı ve arz fazlalığı bulunduğu ya da atıl kapasite olduğu yorumu yapılır. Bu durum enflasyonu düşürecek bir gelişmedir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Output Gap