Çekirdek Enflasyon

Terim Açıklama
Çekirdek Enflasyon

Fiyatlar genel seviyesindeki değişimin geçici etkilerden arındırılarak hesaplandığı enflasyon tanımıdır. Özel kapsamlı TÜFE endeksi olarak da kullanılmaktadır.

Para politikası olarak enflasyon hedeflemesini seçen ülkelerde enflasyon farklı endeksler halinde incelenmektedir.

Enflasyon hesaplamasında kullanılan TEFE, TÜFE ve toptan eşya fiyatları genel kullanıma açık mal ve hizmet fiyatları üzerinden hesaplanmaktadır. Bazı mal gruplarının fiyatları ise çeşitli dışsal faktörlere bağlı olarak diğer mallara göre farklı şekilde artış ya da azalış gösterebilmektedir. Çekirdek enflasyon hesaplaması, enflasyon oranını dışsal etkilerden arındırmak ve daha gerçekçi bir sonuç elde etmek amacıyla bu mal gruplarını enflasyon sepetinden çıkarılarak yapılır.

Aşağıda enflasyon sepetinden çıkarılan ürün grupları listelenmektedir. Bu gruplar A'dan I'ya kadar alt gruplara ayrılarak daha detaylı endeksler oluşturulmaktadır:

  • Mevsimsel ürünler
  • İşlenmemiş gıda ürünleri 
  • Alkollü içkiler ve tütün ürünleri
  • Dolaylı vergiler
  • Altın
  • Gıda ve alkolsüz içecekler