Carry Trade

Terim Açıklama
Carry Trade

Türk dil kurumu tarafından Türkçe'ye ara kazanç ticareti olarak çevrilmiştir.

Aslında "carry" kelimesinden yola çıkarak "taşıma kazancı" şeklinde de Türkçe'ye çevrilebilir. Carry trade faizi düşük bir döviz kurundan daha yüksek faiz veren bir döviz kuruna geçiş (dövizi taşımak) anlamına gelmektedir. Kurlarda herhangi bir değişiklik olmadığı durumda bu işlemi yapan yatırımcı faiz farkı kadar kar elde etmiş olacaktır. Özellikle Japonya gibi düşük faiz kazancı olan ülkelerde bu yatırımlar oldukça sık gündeme gelmektedir. Carry trade arbitraj ile karıştırılmamalıdır. Aşağıda carry trade işlemine bir örnek görülebilir;

Amerikalı bir yatırımcının 1 USD 2,50 TL ve kendi ülkesinde faizler %1 seviyesindeyken düşük faiz oranı ile 100.000 USD borçlanıp bunu TL 'ye çevirdiğini varsayarsak, yatırımcının eline 250.000 TL geçecektir. Yatırımcı bu parası ile %10 faizi olan Türk tahvillerine yatırım yapabilir. Bu durumda yıl sonunda yatırımı 275.000 TL'ye çıkacaktır. Parasını tekrar dolara çevirmek istediğinde eğer kur yine aynı noktadaysa parasını 110.000 USD olarak geri alacaktır. Görüldüğü üzere yatırımcı,  borcun faizini ödedikten sonra bile kendi ülkesinde yapacağı tahvil yatırımının çok üzerinde bir kazanç sağlamış olacaktır. 

Carry trade'de kur değişimlerinin önemi de net bir şekilde görülmektedir. Yatırımcı parasını USD'ye çevirmek istediğinde kur ilk seviyesine göre daha yüksekse yatırımcının geri alacağı USD tutar da daha düşük olacaktır. Yatırımcı ancak kur sabit kaldıysa ya da kendi para birimi değer kaybettiyse karlı çıkacaktır. Bu nedenle yatırımcılar döviz kuru ve faiz volatilitesinin düşük olduğu ülkeleri tercih etmektedirler.