Cari Oran

Terim Açıklama
Cari Oran

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar

İşletmenin likit varlıklarını gösteren dönen varlıklar toplamının, vadesi bir yıldan kısa olan borçlarına oranı cari oran olarak tanımlanır. Önemli bir likidite göstergesi olarak kısa vadeli borçların karşılanma performansını analiz etmek için kullanılır.

Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar

Bilançonun dönen varlıklar bölümünü oluşturan hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar brüt işletme sermayesi olarak da isimlendirilmektedir. Cari oran işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını gösterir ve net işletme sermayesi ile beraber değerlendirildiğinde daha doğru analiz yapma imkanı verir. Bir işletmenin net işletme sermayesi kısa vadedeki nakit ihtiyacını rakamsal olarak gösterirken cari oran ise bu ihtiyacı karşılama yeteneğini ölçer. Net işletme sermayesi ise aşağıdaki formül ile bulunabilir.

Net işletme sermayesi = Dönen varlıklar - Kısa Vadeli Borçlar

Cari oranın 1.5 ya da 2 olması finansal analiz açısından yeterli görülmektedir. Katsayının 2 olarak hesaplanması her 1 liralık borç karşılığında şirketin 2 Lirası olduğu anlamına gelir. Cari oranın 1'in altında olması ise işletmenin likidite sorunu yaşadığını gösterir. 

Cari oran asit test oranı ile benzer bir formüle sahip olmakla birlikte, fark olarak asit test oranında stokların hesaba katılmadığı unutulmamalıdır. 

Bu terimin ingilizce karşılığı: Current Ratio