Call Opsiyonu

Terim Açıklama
Call Opsiyonu

Alım opsiyonu anlamına gelmektedir.

Call opsiyon alıcısı gelecekte, belirlenen bir tarihte belirli miktarda varlığı, yine önceden belirlenmiş bir fiyattan alma hakkını elinde tutmaktadır. Call opsiyon alıcısı bu hakkı elde etmenin karşılığında karşı tarafa nakden opsiyon primi ödemektedir.

İlgili varlığın fiyatında artış olacağı düşünülüyorsa call opsiyon alınarak varlığın fiyatı bugünden sabitlenebilir. Vade tarihinde opsiyon alıcısının bu opsiyonu kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda vade tarihinde spot varlık fiyatı, ödenen prim ve önceden belirlenmiş anlaşma fiyatı toplamından yüksekse opsiyon alıcısı ilgili varlığı daha ucuz fiyattan alma hakkına sahip olduğu için kar elde etmiş olur.

Put opsiyonu ise bu sözleşmenin tersi olarak satım hakkı sağlar.