Bütçe Dengesi

Terim Açıklama
Bütçe Dengesi

Devlet harcamaları ile gelirlerinin eşit olduğu durumdur.

Devlet hizmetlerine devam edebilmek için çeşitli harcamalarda bulunur. Devletin ya da diğer ismiyle kamu kesiminin giderleri "faiz giderleri" ve "faiz dışı giderler" olarak ikiye ayrılabilir. Faiz giderleri devlet borçları karşılığında ödenen faizleri içerirken, faiz dışı giderler ise aşağıdaki şekilde gruplanabilir;

  • Reel harcamalar: Devletin kamu hizmeti sağlamak için yapacağı, elektrik,su, maaş ödemeleri ile hizmet üretiminde kullanılması amacıyla makine ya da bina alımları
  • Yatırımlar: Okul, hastane gibi her türlü devlet yatırımı
  • Transfer Ödemeleri: Devletin emekli maaşları, sosyal hizmet harcamaları ve bağışlar gibi yaptığı karşılıksız ödemeler.

Bütçe giderleri = Faiz Giderleri + Faiz Dışı Giderler

Kamu kesimi gelirleri ise "vergi gelirleri" ve "vergi harici gelirler" olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Vergi gelirleri: Devletin en büyük gelir kaynağı olan vergi gelirlerine örnek olarak gelir vergisi, MTV ya da ÖTV gösterilebilir.

Vergi dışı gelirler: Harçlar, para cezaları, KİT gelirleri, şerefiye ödemeleri ve borçlar vergi dışı gelirlerin bazılarıdır.

Bütçe gelirleri = Vergi Gelirleri + Vergi Dışı Gelirler

Bütçe dengesi aşağıdaki formülle hesaplanmakta olup bütçede giderlerin gelirlerden fazla olduğu durum "bütçe açığı", gelirlerin giderlerden fazla olduğu durum ise "bütçe fazlası" olarak tanımlanmaktadır. Bütçe açığı olduğu durumda devlet borçlanma yoluna gidebilir.

Bütçe Gelirleri = Bütçe Giderleri

Sonuç olarak, devlet bütçesi ilerideki bir dönemde devlet tarafından yapılacak olan harcamaların ve toplanacak gelirlerin planlanması ve onayı için hazırlanan resmi belgedir. Tüm bu veriler devletin maliye politikasının analiz edilmesi ve belirlenmesi için kullanılmaktadır.

İlgili terimler: Faiz Dışı Denge

Terimlerin İngilizce karşılığı: Government Budget Balance, Budget Deficit (Bütçe açığı) , Budget Surplus (Bütçe fazlası)