Bundesbank

Terim Açıklama
Bundesbank

Bundes Türkçe'de "federal" anlamına gelmektedir. Bundesbank Federal Almanya Merkez Bankası'dır.

Deutsche Bundesbank Avrupa Merkez Bankaları Sistemi'nin (ESCB) bir üyesidir. Temel görevi Eurosistem para politikası kararlarına katılım sağlamak ve Euro Bölgesi'nde fiyat istikrarı nın sağlanmasına katkıda bulunmaktır. 

Reichs Mark olarak bilinen Alman para biriminin 2. Dünya Savaşı sonrasında ddeğersiz hale gelmesi ile Almanya'da yeni bir para birimine ve ekonomik yapılanmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışmalar doğrultusunda 1948 yılında Alman Markı tanıtılmış ve Almanya Merkez Bankaları sisteminin kuruluşu sağlanmıştır. 1957 yılında ise Bundesbank Almanya'nın resmi ve bağımsız merkez bankası olarak faaliyete geçmiştir. 2002 yılında Euro'nun Avrupa para birimi olarak dolaşıma çıkması ve Avrupa Merkez Bankası 'nın resmen faaliyete geçişine kadar bu görevi üstlenmiş olup bugün ESCB politikalarının oluşturulmasında görev almaktadır.

Bundesbank'ın merkezi Frankfurt'tadır. Yalnızca merkez ofisinde 10.000 kişinin çalıştığı kurumun 9 bölgesel ofisi ve bunlara bağlı 47 şubesi bulunmaktadır. Avrupa Merkez Bankaları arasında oldukça etkili bir yapıya sahiptir. Avrupa Birliği'nde faaliyet gösteren ticari bankaların kısa vadeli borçlanmalarının yaklaşık yarısı bu banka üzerinden karşılanmaktadır.

Bu terimin İngilizce karşılığı: German Central Bank