Broker

Terim Açıklama
Broker

Hizmet bedeli olarak aldığı komisyon karşılığında alım ve satım işlemlerine aracılık eden kişidir.

Broker alıcı ve satıcıyı bir araya getiren aracıdır. Broker alıcı ya da satıcı adına bağlı olduğu kurumu temsilen ya da bağımsız olarak işlem yapar. Broker finans sektöründe oldukça yaygın bir ünvan olmakla beraber birbirinden çok farklı işlemlerin aracılığını yapan kişiler için kullanılan ortak bir isimdir. Sigorta brokeri, emlak brokeri, işletme brokeri ya da borsa brokeri bunlardan en yaygın olanlarıdır.

Finans piyasalarının gelişmiş olduğu ülkelerde finansal ve ticari alım satımların bir çoğu brokerlar aracılığı ile sonuçlanmaktadır. Ülkemizde ise brokerlar hem verdikleri hizmetin dünya standartlarına göre kısıtlı kalması hem de alıcı ve satıcılar tarafından tam anlamıyla kabul görmüş olmaması nedeniyle "komisyoncu" olarak bilinmektedirler.

Borsa brokeri kimdir, nasıl broker olunur?

Broker, yatırım danışmanı ya da portföy yöneticisi değildir, çoğu zaman "dealer" ile de karıştırılmaktadır. Borsa brokeri bağlı olduğu aracı kurum adına çalışan, gelen emirlerin gerçekleştirilmesine aracılık eden, BİST nezdinde bağlı olduğu aracı kurumun her türlü işini takip eden kişidir.

Ülkemizde Borsa İstanbul (BİST) nezdinde bağlı olduğu kurum adına faaliyet gösteren brokerlar "üye temsilcisi" olarak adlandırılmaktadır. Üyelerin aracı kurum olduğu düşünülürse broker olmak isteyen kişinin ilk adım olarak bir aracı kurumda işe başlaması gerekmektedir. Sonrasında ise BİST tarafından düzenlenen eğitimlere katılarak sertifika almaya hak kazanılması yeterlidir. Eğitim katılımları bireysel olarak yapılamamakta, bağlı olunan aracı kurum tarafından talep edilmektedir. Brokerlik mesleğini yapabilmek için belli seviyede ekonomi ve finans eğitimi almış olmak, gündemi takip etmek, hisse senetleri ve piyasadaki gelişmelere ilgili olmak gerekir. Hızlı karar veren, stressiz ve atik kişilerin bu meslekte daha başarılı olması beklenir.

Teknolojinin de gelişmesi ile emir iletimleri büyük oranda internet üzerinden yapılmaktadır. "Broker" mesleğinin yerini "Online Broker" olarak adlandırılan emir iletim platformları almaya başlamıştır. 

Bu terimin ingilizce karşılığı: Broker, Stock Broker