Borçlanma Araçları Piyasası

Terim Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası

Borsa İstanbul (BİST)'da işlem gören borçlanma araçlarının alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği piyasadır. 1991 yılında kurulmuştur. Borçlanma araçları piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarının ve borçlanma araçları piyasasının bünyesindeki pazarların listesi şu şekildedir:

Borçlanma araçları piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçları:

 • Borçlanma araçları,
 • Menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları,
 • Kira sertifikaları,
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likidite senetleri,
 • Repo ve ters-repo işlemleri,
 • Menkul kıymet tercihli repo işlemleri.

Bu sermaye piyasası araçları TL ya da yabancı para cinsinden ihraç edilmiş olabilir.

Borçlanma araçları piyasasında yer alan pazarlar:

 • Kesin Alım Satım Pazarı (İkinci el sabit getirili menkul kıymet işlemleri)
 • Repo-Ters Repo Pazarı
 • Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı
 • Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı
 • Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı
 • Pay Senedi Repo Pazarı
 • Pazarlıklı Repo İşlemleri Pazarı
 • Uluslararası Tahvil Pazarı (Eurotahvil pazarı)

Borçlanma araçları piyasasında alım satım işlemlerinde "Sürekli Müzayede Çok Fiyat İşlem Yöntemi" kullanılmaktadır.

Yatırım amacıyla borçlanma araçları piyasasında alım satım yapmak isteyen (tahvil bono yatırımı gibi) yatırımcılar bunu doğrudan yapamazlar, borçlanma araçları piyasasında TCMB, aracı kurumlar ve gerekli yetkiyi almış bankalar işlem yapabilmektedir. Özetle, borçlanma araçlarına yatırım ancak aracı kurum ve bankalar (yatırım kuruluşları) aracılığı ile yapılabilir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Debt Securities Market