Borç Öz Sermaye Oranı

Terim Açıklama
Borç Öz Sermaye Oranı

İşletme borçlarının öz sermayeye oranıdır.

Borç Öz Sermaye Oranı = (Kısa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar) / Öz Sermaye 

Borçlanma katsayısı olarak da bilinen bu oran, işletmenin varlıklarını finanse ederken kullandığı yabancı kaynaklar ile işletmeye ortaklar tarafından konan ve işletmenin kendi ürettiği öz kaynaklar arasındaki ilişkiyi gösterir. Oranın düşük olması işletmenin borçlanarak değil daha çok kendi kaynaklarından finansman sağladığını, büyük olması ise işletmenin finansman için agresif borçlanma yolunu seçtiğini gösterir.

Genel olarak analizlerde bir işletmenin borcunun düşük olması tercih edilir. Borç öz sermaye oranı yorumlanırken kullanılan borç ve öz sermaye arasında denge olması tercih sebebidir. Örneğin bir işletme daha fazla borçlanarak, faiz giderlerine karşılık, yaptığı yatırımlar ile daha fazla gelir elde ediyor ve borç ödemelerinde sorun yaşamıyorsa bu işletmenin borç öz sermaye oranının yüksek olması tercih edilebilir. Farklı bir işletme ise yüksek faiz yükü nedeniyle ödeme sıkıntıları çekiyor ve borçlanma karşılığında yeterli geliri elde edemiyor olabilir. Bu durumda işletmenin öz varlıklarıyla finansman sağlaması ya da borçlarını azaltması daha doğru görülebilir, aksi takdirde işletme iflas riski ile karşılaşabilir.

Borç öz sermaye oranı her oran analizinde olduğu gibi ilgili işletmenin bulunduğu sektöre ve rakiplerine göre değerlendirilmelidir. Bu oranın genel olarak 1'i aşmaması düşünülürken sermaye yoğun sektörlerde 2 ve üzeri, emek yoğun sektörlerde 0.5 olması normal karşılanabilir. 

Bu terimin İngilizce karşılığı: Debt to Equity Ratio, D/E

Synonyms: Borç Öz Kaynak Oranı