Borç Devir Hızı

Terim Açıklama
Borç Devir Hızı

Bir dönemde borçların kaç defa ödendiğini, yani hangi hızda ödendiğini gösteren katsayıdır. (Satılan Mal Maliyeti+Dönem Sonu Stok-Dönem Başı Stok) / Ortalama Ticari Borçlar

İşletmenin hesaplama dönemindeki kredili alışlarının borçlarına oranı ile bulunur. Aşağıdaki formülden de görüleceği üzere bir işletmenin kredili alışları satılan malların maliyeti ile stoklardaki değişimin toplamı ile hesaplanmaktadır.

Borçların uzun vadeye yayılmış olması işletme açısından avantajlı görülmektedir, borç devir hızı düşük işletmenin likidite problemi yaşamayacağı düşünülür. Devir oranı yükseldikçe işletmenin daha sık borç ödemesi gerekecek ve daha fazla işletme sermayesine ihtiyaç duyulacaktır.

Borç D. Hızı = (Satılan Mal Maliyeti+Dönem Sonu Stok-Dönem Başı Stok) / Ortalama Ticari Borçlar

Borçların mevimsellik gibi çeşitli nedenlerle dalgalanmalara maruz kaldığı durumlar olabileceğinden bu etkileri gözardı etmek için ticari borçlar ortalama olarak hesaba katılmalıdır. 

Ortalama Ticari Borçlar = (Dönem Başı Ticari Borçlar + Dönem Sonu Ticari Borçlar) / 2

Borç devir hızı formülünden çıkan katsayıyı gün bazında ifade etmek için borç ödeme süresi hesaplanabilir.

Borç Ödeme Süresi = 360 / Borç D. Hızı

Son olarak Borç Devir Hızı yorumlanırken yine diğer oran analizlerinde olduğu gibi işletmenin bulunduğu sektördeki firmalar ile beraber değerlendirilmesi ve geçmiş dönemlerle karşılaştırma analizi yapılarak artış ya da azalış trendlerine bakılması önem arz etmektedir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Accounts Payable Turnover