Birincil Piyasa

İhraççılar ile tasarruf sahiplerinin doğrudan karşılaştığı piyasadır.

Menkul kıymetlerin halka arz sırasında alınması, yani ilk kez el değiştiriyor olması nedeniyle bu piyasa "birincil" olarak adlandırılmaktadır. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç söz konusu ise birincil piyasada satılan paylar sonrasında tasarruf sahiplerinden ihraççı şirkete fon akışı sağlanmış olur.

Birincil piyasa işlemlerine bir veya birden fazla kuruluştan oluşan bir konsorsiyum aracılık edebilir. BİST birincil piyasa işlem saatleri 10:30-12:00 olarak belirlenmiştir.

Hazine müsteşarlığının DİBS ihalesi düzenleyerek bono ve tahvil ihraç etmesi de birincil piyasa olarak adlandırılmaktadır. Doğrudan hazineden elde edilen borçlanma senetleri daha sonrasında yatırımcılar arasında ikincil piyasa işlemleri ile alım satıma konu olabilir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Primary Market, New Issue Market

Yazar: Onur Ceylan