Baz Riski

Terim Açıklama
Baz Riski

Bir varlığın spot fiyatı ile vadeli fiyatı arasındaki farkın açılması ya da daralmasıdır.

Vadeli işlem sözleşmelerinde "baz" aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

Baz = Spot fiyat - Vadeli Fiyat

Temel hesaplama yukarıdaki şekilde yapılsa da hisse senedi ve hisse senedine dayalı endeks sözleşmelerinde bazın vadeli fiyattan spot fiyat çıkarılarak hesaplandığını belirtmek gerekir.

Vadeli sözleşmelerde spot fiyat ile vadeli fiyat arasında bir denge olması beklenmektedir. Taşıma maliyeti modelini esas alan teorik fiyat hesaplamalarında da bu denge görülmektedir. Spot fiyat ve vadeli fiyat arasındaki farkın değişimi ise bir risk unsuru olarak görülmektedir. Bunun nedeni vadeli sözleşmelerde önceden belirlenmiş vadeler olması nedeniyle bu vadeler dışında korunma (hedging) ihtiyacı olan işletmelerin vadeden önce pozisyonlarını kapatmak istemelerinde tam korunma sağlayamama olasılığı bulunmasıdır.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Basis Risk