Baz Puan

Terim Açıklama
Baz Puan

%1'lik oranın 1/100'üne denk gelen birimi göstermek için kullanılan kısaltmadır.

Küçük yüzde hesaplarını daha kolay ifade etmek amacıyla özellikle faiz oranlarındaki değişimi göstermek için kullanılır. Uluslararası piyasalarda BPS olarak da kullanılmaktadır.

  • 1 baz puan % 0.01
  • 100 baz puan %1 

eşitliğine göre 150 baz puan %1,5 'luk değişimi, 200 baz puan ise %2 'lik değişimi gösterir. 

Bu terimin ingilizce karşılığı: Basis Points

Synonyms: BPS