Baz Fiyat

Terim Açıklama
Baz Fiyat

Borsada bir önceki işlem gününün kapanış fiyatı, baz fiyat olarak belirlenmektedir.

Bir hisse senedi bir seans boyunca belirli bir limitin (fiyat limitleri) üzerinde ve altında işlem göremez. Baz fiyat; taban fiyat ve tavan fiyat olarak adlandırılan bu limitlerin hesaplamalarında kullanılan referans değerdir.

Sermaye artırımı, temettü ödemeleri, şirket birleşme ve devralmaları gibi özellikli durumlarda baz fiyat borsa yönetimi tarafından belirlenerek ilan edilir.

Önemli Not: Kasım 2015 itibariyle gerçekleşmiş olan Borsa İstanbul Bistech geçişi kapsamında yapılan uygulama değişiklikliği ile baz fiyatın bir önceki seansın ağırlıklı ortalama fiyatının en yakın fiyat adımına yuvarlanması ile belirlenmesi uygulaması kaldırılmış olup bir önceki işlem gününün kapanış fiyatı, baz fiyat olarak kabul edilmektedir.

Aşağıda baz fiyatın hesaplamasına bir örnek görülebilir;

Bir hisse senedinin 1. seans ağırlıklı ortalama fiyatı 10.04 olarak hesaplandığını düşünelim.  10.04'e en yakın fiyat adımı 10.05'de başlamaktadır. Bu durumda yukarı doğru yuvarlama yapılır ve 2. seansta uygulanacak baz fiyat 10.05, fiyat adımı ise "0.05" olarak hesaplanır.