Başabaş Noktası

Terim Açıklama
Başabaş Noktası

Toplam satışlar ile toplam maliyetin eşit olduğu nokta başabaş noktasıdır.

Başabaş noktasında kar ya da zarar yoktur, bu nedenle "kara geçiş noktası" olarak da bilinmektedir. Başabaş noktası genellikle üretim hacmi (miktarı) ile ifade edilmektedir. 

Aşağıda bir işletmenin karından yola çıkarak başabaş noktası formülü hesaplaması gösterilmektedir;

Kar = Satışlar - Giderler

Kar= Satışlar - (Sabit giderler + Değişken giderler)

Kar = (Satışlar - Değişken giderler) - Sabit giderler

Bu formülden başabaş noktasına ulaşabilmek için formülü satış miktarı cinsinden yazmamız gerekir, çünkü başabaş noktası karın sıfır olduğu noktadaki faaliyet hacmidir:

Kar = Miktar x ( Birim fiyat - Birim Değişken Gider) - Sabit Giderler

Kar sıfırken formülden miktar verisini çektiğimizde aşağıdaki formülü elde ederiz;

Başabaş Miktar = Sabit Giderler / (Birim fiyat - Birim Değişken Gider)

Yukarıdaki formülde birim fiyat ile değişken gider arasındaki fark "katkı payı" dır. Bu durumda başabaş noktası aşağıdaki şekilde de gösterilebilir;

Başabaş Noktası = Sabit giderler / Katkı payı

Başabaş noktasını sağlayan üretim miktarı ile birim satış fiyatı çarpıldığı takdirde başabaş noktası miktar yerine satış bedeli olarak da hesaplanabilir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Breakeven Point