Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Terim Açıklama
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Yetkileri Bankacılık Kanunu'nda belirtilmiş olan BDDK ülkedeki finans sisteminin düzenli çalışmasını sağlamakla görevli kuruluştur.

Haziran 1999’da kurulan BDDK Ağustos 2000’de fiilen faaliyetlerine başlamıştır. Merkezi İstanbul'dadır. BDDK 'nın kanunlarla belirlenmiş olan görevleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması,
 • Kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması,
 • Mali sektörün gelişmesi,
 • Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması

BDDK 'nın sorumluluk alanına giren şirketler aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

 • Bankalar,
 • Finansal holding şirketleri,
 • Finansal kiralama şirketleri,
 • Faktoring şirketleri,
 • Finansman şirketleri.

BDDK yukarıdaki kuruluşların, kuruluş, faaliyet, yönetim yapısı ile ortaklık yapıları ile ilgili değişiklikleri düzenleme ve denetleme yetkisine sahiptir. BDDK ’nın mali kaynağı bu kuruluşlar tarafından yapılan katılım payı ödemeleridir. Kurum, yedi üyeden oluşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Başkan olmak üzere iki ana yapıdan oluşmaktadır. 

BDDK, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu kurumudur. Aşağıda kurumun özerklik alanları belirtilmiş olup, kurumun karar alırken hiçbir merciye bağlı hareket etmemesi esastır. 

 • Düzenleme ve Denetim Alanında Özerklik
 • Kurum İçi Yönetim Alanında Özerklik
 • Mali Kaynakların Kullanımında Özerklik

Bu terimin İngilizce Karşılığı: Banking Regulation and Supervision Agency

Synonyms: BDDK