Bağlı Ortaklık

Terim Açıklama
Bağlı Ortaklık

Bir işletmenin %50 ve fazlası oranında sermaye sahibi olduğu ya da yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu ortaklıklardır. Bu ortaklık dolaysız veya dolaylı yollarla gerçekleşmiş olabilir.

 

Bağlı ortaklıklar SPK Mevzuatı'nda ve Bankalar Kanunu'nda açık bir şekilde tanımlanmış olup, şirketlerin borç, alacak, gelir ve giderler gibi finansal durumlarını etkileyecek organik bağlılıkları nedeniyle oldukça önemsenmektedir. Daha gerçekçi ve doğru analiz açısından bu tip ortaklıklar bir "finansal grup" olarak tek bir şirket gibi değerlendirilir. Bir bağlı ortaklığın sahibi belirlenirken yönetim çoğunluğunu seçme hakkını elinde bulundurmak ana kriter olarak görülmektedir.

Bağlı ortaklığa sahip şirket her zaman grubun ana şirketi olmak zorunda değildir, bağlı ortaklık çok daha büyük bir şirket olabilir. 

Muhasebe açısından kısa süreli, yatırım amaçlı ortaklıklar ile uzun vadeli ortaklıklar birbirinden ayrılır. Kısa süreli ortaklıklar hisse senetleri hesabında takip edilirken, uzun vadeli ortaklıklar 245 - Bağlı Ortaklıklar hesabında takip edilir. 

Bu terimin ingilizcesi: Subsidiary