Bağımsız Denetim

Terim Açıklama
Bağımsız Denetim

İşletmelerin yıllık finansal tablolarının, uluslararası ya da ilgili ülkenin belirlediği kriterlere uygun olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla yapılan standartlara bağlanmış denetimlerdir.

Standartları belirlenmiş olan bağımsız denetim teknikleri kullanılarak şirket mali kayıt ve belgeleri üzerinden denetlenme yapıldıktan sonra ilgili sonuçlar raporlanır. Bu raporlar aracılığı ile finansal tabloların doğruluğu ya da hataları saptanır.

Bağımsız denetim teknikleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir; 

  • Fiziki inceleme: Mali tablolarda yer alan bilanço kalemlerinin gerçekte var olup olmadığı saptanır. Örneğin stokta görünen varlıkların ya da şirkete kayıtlı araçların doğruluğu fiziken kontrol edilir.
  • Doğrulama: Üçüncü kişiler aracılığı ile işletmenin alacakları, borçları ve banka varlıkları sorgulanır. 
  • Yeniden hesaplama: İşletme mali tablolarında yapılan bazı muhasebe hesaplarının tekrar kontrolü sağlanır.
  • Belge inceleme:  Fatura, sözleşme gibi resmi belgeler fiziken tekrar incelenir.
  • Soruşturma: Şirket ile ilgili bilgisi olan kişilerin çeşitli konularda görüşleri alınır, şüphe duyulan işlemler ile ilgili ikna edici cevaplar beklenir. 
  • Analitik inceleme: İşletme mali tablolarında ilişkili hesapların birbirlerini teyit edip etmediği incelenir. Mantıklı olmayan matematiksel hesaplar ortaya çıkarılır. 

Bağımsız denetim halka açık olsun ya da olmasın tüm sermaye şirketleri için gereklidir. Özellikle banka ve finans kuruluşlarının denetim raporları büyük önem taşımaktadır. Bağımsız denetim şirketlerin şeffaflığı açısından önemsenen bir süreçtir. Bu denetimler sayesinde özellikle şirket yönetimine ve yatırımcılara daha doğru ve sağlıklı karar verme şansı tanınmış olur. Bunun dışında yönetimin bilgisi dışında gelişen iyi ya da kötü niyetli aksaklıklar ya da ihmaller ortaya çıkarılmış olur. Bağımsız denetim raporları şirketlerin dış finansman bulmalarını kolaylaştıracak önemli bir araçtır. 

Deloitte kaynaklarından faydalanılmıştır. 

Bu terimin ingilizce karşılığı: Independent Auditing