Azalan Verimler Kanunu

Terim Açıklama
Azalan Verimler Kanunu

Üretim faktörlerinin biri değişken diğeri sabitken firmanın toplam üretimindeki değişimi ölçen kanundur.

Bu kanuna göre bir üretim faktörünün miktarının arttırılması toplam üretimi arttırıcı etki yaratmakla birlikte kullanılan ilave her birim değişken girdinin etkisi giderek azalma göstermekte, bir süre sonra ise üretim miktarını negatif etkilemektedir. Örneğin bir işyerinde diğer faktörler sabitken, çalışan sayılarının arttırılması durumunda yeni gelen çalışanların üretime katkısı belirli bir noktadan sonra giderek düşecektir. Hatta bu noktadan sonra çalışan sayısı arttırılmaya devam edilirse fabrikanın çalışan kapasitesi aşılacak, diğer işçilerin de üretkenliği düşecek ve toplam üretim azalmaya başlayacaktır.

Aşağıda azalan verimler kanunu grafiği görülebilir; bu grafiğe göre ilave her bir işçinin üretime katkısını gösteren marjinal üretim belirli bir noktadan sonra düşme eğilimi göstermektedir, işçi başına üretimi gösteren ortalama üretimin de giderek düşmeye başladığı görülebilir.

Azalan verimler kanunu

Bu terimin İngilizce Karşılığı: Law of Diminishing Returns

Synonyms: Azalan marjinal verim kanunu