Azalan Marjinal Fayda Yasası

Marjinal faydanın giderek azalacağını ifade eden yasadır.

Marjinal fayda her ek birim mal ve hizmet tüketiminin toplam faydaya etkisidir. Azalan marjinal fayda yasasına göre bir malın tüketimi eşit miktarda arttırıldığında toplam fayda önce artar fakat daha sonra azalmaya başlar. Özet olarak her ek birimin marjinal faydası bir önceki birime göre azalmaktadır.

Örnek olarak bir tüketicinin susuzluğunu gidermek için bir bardak su içtiğini düşünürsek, ihtiyaç giderek karşılandığı için ilave içilecek olan her bir bardak suyun faydası da giderek azalacak ve bir süre sonra tüketilen su tüketiciye fayda yerine zarar vermeye başlayacaktır. 

Bu terimin İngilizce karşılığı: Law Of Diminishing Marginal Utility

Yazar: Onur Ceylan