Avrupa Merkez Bankası

Terim Açıklama
Avrupa Merkez Bankası

Euro Bölgesi'nin para politikasından sorumlu kuruluştur. 1998 yılında kurulmuştur ve merkezi Almanya'nın Frankfurt kentindedir.

Euro Bölgesi 1994 yılında ekonomik birlik olarak kurulmuş ve kuruluşu sonrasında ortak para birimine geçilmesine karar verilmiştir. Avrupa Birliği para birimi 1995 yılında resmen "Euro" olarak belirlenmiş olup, 1 Ocak 1999'da ise resmen kullanılmaya başlanmıştır. Ekonomi ve para birliğinin sonucu olarak Euro bölgesini oluşturan ve Euro para birimini kullanan ülkelerin para politikası hedeflerini koymak ve yönetmek için 1 Ocak 1999 yılında Avrupa Merkez Bankası faaliyete geçirilmiştir. Özet olarak, Avrupa Merkez Bankası bu Avrupa Birliği ülkelerinin fiyat istikrarı ve ekonomik istikrarından sorumlu kuruluştur. 

Euro bölgesini oluşturan 28 ülkeden 19'u para birimi olarak Euro'yu kullanmaktadır.

Avrupa'da da ABD'de olduğu gibi federal merkez bankaları sistemi bulunmaktadır. Euro kullanan ülke merkez bankaları ile AMB'nin oluşturduğu bu yapı Eurosistem olarak adlandırılmaktadır. AMB ulusal merkez bankalarının üzerinde direktörlük ve icra makamı olarak işlev görmektedir.  

Görevleri Maastricht Anlaşması ile belirlenen Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararlarını hükümetlerden bağımsız alır. Yönetim konseyi, yürütme konseyi ve genel konsey olmak üzere 3 organdan oluşur. 

Bu terimin ingilizce karşılığı: European Central Bank, ECB

Synonyms: AMB,ECB