Asit Test Oranı

Terim Açıklama
Asit Test Oranı

Likit varlıkların kısa vadeli yükümlülüklere oranı ile hesaplanır. Likidite oranı olarak da bilinir.

Likidite Oranı = Likit Aktifler / Kısa Vadeli Borçlar

Asit Test oranı bir işletmenin hemen nakde dönülebilecek varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini karşılama oranını gösterir. Dönen varlıklar grubunun tamamı hesaplamada kullanılmamaktadır. Likit varlıklar hesaplanırken hazır değerler, menkul kıymetler ve kısa vadeli ticari alacaklar toplamı dikkate alınmaktadır. Stoklar hesabının nakde dönüşmesi belirli bir süre alacağından hesaplamaya dahil edilmez. Asit oranının cevap verdiği soru "Stok satışı yapmadan kısa vadeli borçlar karşılanabilir mi?" şeklinde özetlenebilir.

Bu durumda aşağıdaki formülü kullanmak doğru olacaktır;

Asit test oranı = (Hazır Değerler + Menkul Kıymetler + Kısa Vadeli Alacaklar) / Kısa Vadeli Borçlar

Asit Test Oranı sonucunda şirketin acil kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamaya yetecek varlığının olup olmadığı belirlenmiş olur. Özet olarak, oldukça önemli bir likidite göstergesidir. Asit oranının 1'den küçük olması şirketin likidite problemi yaşayabileceği şeklinde yorumlanırken, oranın "1" olması yeterli görülür. Yine de sektörel özellikler gözardı edilmemelidir. Örneğin, perakende gıda sektöründe stoklar kısa vadeli varlıkların önemli bir bölümünü tutar ve işletmenin stok satışı yapmadan kısa vadeli yükümlülükleri karşılaması beklenmeyebilir.

Asit Test isminin eski zamanlarda altın madencileri tarafından kullanılan bir test yönteminden geldiğini de not olarak ekleyebiliriz. Altın asite karşı dayanıklı bir maden olduğu için altın madencileri buldukları madenlerin altın olup olmadığını asite batırarak test ediyorlardı. Bu testi geçen madenler "asit testini geçti" şeklinde yorumlanıyordu.

Bu terimin ingilizce karşılığı: Acid-Test Ratio

Synonyms: Likidite Oranı