Arz Esnekliği

Terim Açıklama
Arz Esnekliği

Bir malın fiyatındaki değişimin arz edilecek miktarı ne kadar değiştirdiğini gösteren katsayıdır.

Arz kanununa göre bir malın fiyatında artış olduğu takdirde üreticiler piyasaya bu maldan daha fazla sürmek isteyeceklerdir, özetle malın arzı artacaktır. "Arzın fiyat esnekliği" olarak da bilinen bu mikro ekonomi kanunu aşağıdaki formüller ile gösterilebilir;

Esneklik = (% Arz edilen miktardaki değişim) / (% Fiyattaki değişim)

Es= [(Q2−Q1)/Q1] / [(P2-P1)/P1]

Es = (ΔQ/Q1) / (ΔP/P1)

Bu formüller sonucunda esneklik 1'e eşitse bu durum birim esneklik olarak adlandırılmaktadır. Birim esneklik durumunda fiyat ile arz edilen miktar aynı oranda değişir. Esneklik 1'den küçükse bu durum "inelastik arz" olarak adlandırılmaktadır, fiyat değişimine göre arz edilen miktar değişimi daha düşüktür.  Esneklik 1'den büyükse fiyattaki değişime göre arz edilen miktar daha yüksek oranda değişmektedir. Bu durumda "elastikiyet" sözkonusudur.

Bu ilişkileri bir malın arz grafiği üzerinde tespit etmek mümkündür, arz eğrisi dikleştikçe arz esnekliğinin düştüğü, yatay konuma geçtikçe yükseldiği söylenebilir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Elasticity of Supply