Arz Eğrisi

Terim Açıklama
Arz Eğrisi

Mal ve hizmetlerin fiyatı ile arz edilen miktarı arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

Arz belirli fiyattan belirli miktarda malın piyasaya satış amacıyla sunulması anlamına gelir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere arz edilen miktar ile malın fiyatı arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Aşağıda bu ilişki grafik üzerinde gösterilmektedir:

arz eğrisi

Yukarıdaki grafikte Y ekseninde fiyat, X ekseninde ise miktar yer almaktadır. Arz eğrisi pozitif eğimlidir, fiyattaki artışın arz edilen miktarda da artışa yol açtığı görülebilmektedir. Arz kanunu olarak bilinen bu ilişkiyi anlamak oldukça kolaydır; üretici bir malın fiyatında artış olduğunda o maldan daha fazla satabilmek amacıyla arz edilen miktarı artıracaktır. 

Piyasa arz eğrisi ise her bir üreticinin bireysel arz eğrileri toplamı ile oluşturulmaktadır.

Fiyattaki değişim arz miktarını değiştirmektedir, arzın artması ya da azalması ise farklı bir durumdur. Arz eğrisinin sağa kayması arzın artması, sola kayması ise arzın azalması anlamına gelir. Özet olarak fiyat değişimi arz eğrisini sağa ya da sola kaydırmaz, arz eğrisi üzerinde bir harekete neden olur. Arz edilen miktarın artması/azalması ile arzın artması/azalması farklı kavramlardır.

Bkz: Arz eğrisinde kaymalar

Bu terimin İngilizce karşılığı: Supply Curve 

Synonyms: arz kanunu