Ara Mallar

Başka bir malın üretim sürecinde girdi olarak kullanılan diğer mallardır.

Üretim sürecinde kullanılan mallar üç şekilde sınıflandırılabilir; 

  • Ham madde
  • Ara mal
  • Nihai mal (Son ürün)

Ara mallar bir üretim sürecinin girdileridir, üretim sürecinde tamamen kullanılarak değeri üretilen nihai ürüne geçmektedir. Örneğin; un ekmek üretiminde kullanılarak tamamen değerini ekmeğe aktarmış olur. Burada karşımıza "katma değer" kavramı çıkmaktadır. Her bir ara malın üretimde kullanılarak bir sonraki aşamaya aktardığı değere "katma değer" denir. Nihai üretimin içinde ara malların değeri de olduğu için ve çift sayım yapılmasını engellemek için ara mallar GSYİH hesaplamasına katılmaz.

Ara mallar aynı zamanda nihai mal da olabilir. Un, ekmek üretiminde ara mal olarak değerlendirilirken, perakende olarak satılan paketli un nihai maldır. Aynı zamanda hammaddeden, ara mal olmadan direk nihai mala geçiş de olabilir, örneğin tohum ham maddeyken fidan nihai mal olarak değerlendirilebilir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Intermediate good

Yazar: Onur Ceylan