Analitik Bilanço

Bilanço kalemlerinin netleştirme ve gruplama yapılarak düzenlendiği bir bilanço gösterimidir.

Analitik bilanço ifadesi çoğu zaman "TCMB Analitik Bilançosu" için kullanılmaktadır. Bilançoda aktif ve pasif hesaplar birbiriyle netleştirilerek uygun bir gruplama altında toplanmaktadır. TCMB analitik bilançosu bu netleştirme ve gruplama sonucunda ayrıntılı hesapları göstermek yerine para politikasının işleyişi ile ilgili hesapları içermektedir. TCMB analitik bilançosu genel olarak aşağıdaki şekilde görünmektedir;

 • Aktif Hesaplar
  • Dış Varlıklar
  • İç Varlıklar
  • Değerleme Hesabı
 • Pasif Hesaplar
  • Toplam Döviz Yükümlülükleri
   • Dış Borç Yükümlülükleri
   • İç Borç Yükümlülükleri
  • Merkez Bankası Parası

Merkez bankası uyguladığı para politikasının ölçümünü ve analizini analitik bilanço yardımı ile yapabilmektedir, bu yüzden "analitik" olarak adlandırılmaktadır.

Bu terimin İngilizce karşılığı: CBRT Analytical Balance Sheet

Yazar: Onur Ceylan