Alım Satım Opsiyonu Paritesi

Terim Açıklama
Alım Satım Opsiyonu Paritesi

Aynı dayanak varlık, vade ve kullanım fiyatına sahip Avrupa tipi alım opsiyonu ile satım opsiyonu arasındaki ilişkidir.

"Alım satım opsiyonu paritesi" ya da "Put-Call Paritesi" olarak bilinen bu eşitlik aşağıdaki formülde gösterilmiştir. (Bu eşitlik vadelerinden önce kullanılabilmeleri nedeniyle Amerikan tipi opsiyonlar için geçerli değildir) :

put call paritesi formülü

  • C = Alım opsiyonu primi
  • P = Satım opsiyonu primi
  • S = dayanak varlığın spot fiyatı
  • x = Kullanım fiyatı
  • r = Faiz oranı
  • T-t = Vadeye kalan gün

Formüle daha detaylı bakıldığında kullanım fiyatının piyasa faiz oranı kullanılarak bugüne indirgendiği (iskonto edildiği) görülmektedir. Bu eşitlik aslında fiyatların bugünkü seviyesinin eşit olması gerekliliğine dayanmaktadır. Eğer böyle bir eşitlik olmasaydı piyasada arbitraj imkanı doğacaktı.

Ek olarak call opsiyonu primi bilindiği takdirde put opsiyonu primi hesaplanabilmektedir.

Peki bu eşitlik nasıl kullanılabilir? Eşitlik sayesinde bir call opsiyonu almadan call opsiyonu ile aynı koşulları sağlayan bir yatırım pozisyonu oluşturulabilir. Bu tür pozisyonlar "sentetik opsiyon"  olarak adlandırılmaktadır.

Örneğin; Satım opsiyonu ve dayanak varlık birlikte alınarak, yani korunmalı satım opsiyonu alınarak ve kullanım fiyatının bugünkü değeri kadar hazine bonosu satarak alım opsiyonuna eşit bir sentetik alım opsiyonu yaratılmış olur.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Put-Call Parity

Synonyms: Put Call Paritesi