Alacak Tahsil Süresi

Terim Açıklama
Alacak Tahsil Süresi

365 / Alacak Devir Hızı

Ortalama alacak tahsil süresi olarak da kullanılabilir. Aşağıdaki formülde alacak devir hızı formülü yerine konarak daha açık bir hesaplama şekli gösterilmektedir;

Alacak Tahsil Süresi = (365 * Ticari Alacaklar) / Net Vadeli Satışlar

Alacak devir hızı hesaplaması sonucunda bir "tekrar oranı" elde edilmekteyken, formülden de görüleceği üzere alacak tahsil süresi birimi "gün" cinsindendir. Bu oran bir şirketin alacaklarını ortalama kaç günde tahsil ettiği bilgisini verir. Satışların hızlı bir şekilde nakte çevrilmesi bir işletmenin faaliyetlerini devam ettirebilmesi açısından oldukça önemlidir. Bir işletmenin, aynı sektörde faaliyet gösterdiği diğer firmalara göre alacaklarını daha kısa sürede tahsil ediyor olması finansal analiz açısından olumludur. 

Değerlendirme yapılırken firma alacak tahsil süresinin yıllar itibariyle seyri ve sektör ortalaması mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, bir firmanın tahsilat süresi yıllar itibariyle uzuyorsa firma alacaklarında sorunlar yaşandığı ya da firmanın satışlarında zorluklar yaşanması nedeniyle daha uzun vadelerde, avantajlı olmayan ödeme koşullarında satışların kabul edildiği yorumları yapılabilir.  

Bu terimin ingilizce karşılığı: Average Collection Period