Alacak Devir Hızı

Terim Açıklama
Alacak Devir Hızı

Net Satışlar / Kısa Vadeli Alacaklar

Net satışların firma alacaklarına oranıdır. Alacak devir hızı bir işletmenin faaliyetleri sonucunda oluşan alacakların tahsil edilme hızını gösterir. Bir işletmenin varlıklarının ne kadar verimli kullandığına dair önemli bir göstergedir.

Formül sonucunda çıkan oran ilgili muhasebe döneminde alacakların kaç defa tahsil edildiğini göstermektedir. Bir işletmenin alacaklarını hızlı tahsil ediyor olması finansal analiz açısından olumlu kabul edilir. Oranın küçük olması satışlarınız karşılığında alacakların sürekli biriktiğini gösterir.

Alacak devir hızı yorumlanırken aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir; 

  • Hesaplama yapılırken firmanın yalnızca faaliyetleri ile ilgili alacakların hesaba katılması gerekmektedir
  • Net satışlar yerine kredili (vadeli) satışların alınması daha doğru sonuçlar verebilir. Sonuç olarak, alacaklar vadeli satışlar ile ilgilidir.
  • Alacak devir hızının tek başına yorumlanması doğru olmayabilir, her sektörün kendine özgü ödeme koşulları bulunmaktadır, bu nedenle bir işletmenin alacak devir hızı yorumlanırken aynı sektördeki farklı firmalarla karşılaştırma yapılması önemlidir. 

Bu terimin ingilizce karşılığı: Receivables Turnover