Aktif Karlılık Oranı

Terim Açıklama
Aktif Karlılık Oranı

Net karın aktif toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

ROA = Net Kar / Aktif Toplamı

Aktif karlılık oranı şirket varlıklarının kar yaratmada ne kadar etkin olduğunu gösterir. Bu hesaplamanın sonunda çıkan katsayı ne kadar büyükse şirketin varlıklarının kar yaratma konusunda o kadar başarılı kullanıldığı düşünülür.

Bir şirketin aktif yapısı faaliyet gösterdiği sektöre göre değişebilir. Bazı sektörlerde likit varlıklar ağırlıklıyken, bazı sektörlerde ise bilançoda taşınmaz mallar ya da makina teçhizat daha ağırlıklı olabilir. Örneğin, ilk yatırım maliyeti fazla olan sanayi sektöründe aktif karlılığının diğer şirketlere göre daha düşük olması normal karşılanabilir. Bu nedenle aktif karlılık oranı özellikle aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin karşılaştırılmasında oldukça fayda sağlamaktadır.

Bu terimin ingilizce karşılığı: Return on Assets (ROA) 

Synonyms: ROA