Akım Değişken

Terim Açıklama
Akım Değişken

Belirli bir zaman aralığında oluşan değerin ölçümüdür.

Akım değişkenler tanımdan da anlaşılacağı üzere stok değişken gibi belirli bir anı değil bir zaman aralığındaki değişimi gösterir, yani yıl, ay, gün veya saat gibi bir dönem üzerinden ifade edilir. 

Akım değişkene örnek olarak "2015 yılı milli geliri" ya da "2014 yılı ihracat rakamları" verilebilir. Bunun dışında zaman boyutu olan üretim, tüketim, harcama, yatırım, ihracat, ithalat, gelir, tasarruf gibi kavramlar akım değişkendir. Gelir tablosu ya da nakit akım tablosu akım değişkendir.

Varlık, servet ya da stok gibi anlık ifade edilebilecek kavramlar ise stok değişkene örnek olarak gösterilebilir. Bilanço tablosu stok değişkendir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Flow Variable 

Synonyms: Akım değişkenler