Ağırlıklı Ortalama Fiyat

Terim Açıklama
Ağırlıklı Ortalama Fiyat

AOF, bir hisse senedinin seans boyunca işlem gördüğü fiyatların ağırlıklı ortalamasıdır.

Ağırlıklı ortalama fiyat hesaplaması aşağıdaki formül ile yapılır:

AOF = (Her bir gerçekleşen emir fiyatı x Her bir gerçekleşen emir miktarı)/(Tüm gerçekleşen işlem miktarı)

 

AOF = ΣPi*Qi

          ΣQi

Lot altı işlemler ve özel emirler AOF hesaplamasına katılmaz. Her seans sonunda hesaplanan Ağırlıklı ortalama fiyat (AOF) bir sonraki seansın "baz fiyat" hesaplamasında kullanılmaktaydı, fakat bu uygulama Bistech geçişi kapsamında değiştirilmiş olup baz fiyat bir önceki günün kapanış fiyatıdır.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Volume Weighted Average Price (VWAP)

Synonyms: Ağırlıklı Ortalama Fiyatı