Ağırlıklı Ortalama

Terim Açıklama
Ağırlıklı Ortalama

Eşit öneme sahip olmayan değerlerin toplamdaki ağırlığına (oranına) göre yapılan ortalama hesabıdır. 

Tanımdan da anlaşılacağı üzere ağırlıklı ortalamada her değerin ortalamaya katkısı farklıdır. Her değerin katkısı "ağırlık çarpan" olarak tanımlanabilecek toplam içindeki payı kadardır.

Örneğin farklı n değerlerinin wn ağırlıklarıyla hesaplanan ortalaması aşağıdaki formüllerle gösterilebilir; 

Ağırlıklı Ortalama = (w1n1 + w2n2 + w3n3+....wnnn) / w1+w2+w3+....+wn)

Ağırlıklı Ortalama = (Σ Ni Wi) / Wi. 

Açık bir ifade ile ağırlıklı ortalama; her bir değerin ağırlığı ile çarpımlarının toplamının, tüm ağırlık çarpanları toplamına oranıdır. Formülde tüm ağırlıkların eşit olduğu durumda normal bir aritmetik ortalama alınmış olur. Ağırlıklı ortalama özellikle finans piyasasında, fiyat endekslerinde, maliyet hesaplarında, not hesaplamalarında oldukça sık kullanılmaktadır. 

Örneğin;%

%50 tahvil, %20 hisse senedi, %20 USD ve %10 altın içeren bir portföyde sırasıyla yıl sonunda %8, %10, %5 ve %5 kazanç sağladığı kabul edilirse bu portföyün ortalama getirisi aşağıdaki şekilde hesaplanabilir; 

Ağırlıklı Ortalama: [(50x8) + (20x10) + (20x5) + (10x5)] / 100 = %7,5  

Bu terimin ingilizce karşılığı: Weighted Average