Açığa Satış

Terim Açıklama
Açığa Satış

Yatırımcının sahip olmadığı bir finansal varlık için satış emri vermesidir. 

Açığa satış işlemi gelecekte ilgili finansal varlığın fiyatında düşüş beklentisi taşıyan yatırımcılar tarafından yapılmaktadır. Örneğin yatırımcının elinde bulundurmadığı ve fiyatı 10 tl olan bir hisse senedini bu fiyattan satması ve fiyatın 7 liraya düşmesi durumunda tekrar satın alması açığa satış işlemine örnek gösterilebilir. Bu durumda yatırımcı sahip olmadıüı bir varlıktan 3 tl kar elde etmiştir. Fiyatın 10 tl üzerine çıkması durumunda yatırımcının zarar edeceği unutulmamalıdır. 

Açığa satış işlemleri SPK tarafından belirli düzenlemelere tabi tutulmakta olup, yine açığa satışa konu menkul kıymetlerin listesi de SPK tarafından yayınlanmaktadır. Açığa satış emri verilirken yatırımcının hesabında en az %50 oranında özkaynak bulunması gerekmektedir. İşlemin sürdürülmesi için ise özkaynak oranının minimum %35 oranında devam etmesi gerekmektedir. Aksi halde yatırımcıya özkaynak tamamlama bildirimi gönderilir.

Özkaynak hesaplaması ise aşağıdaki şekilde yapılmaktadır;

  1. Yatırımcının teminat olarak gösterebileceği varlıkların toplam piyasa değeri
  2. Yatırımcı tarafından yapılan açığa satış işleminin toplam değeri
  3. Açığa satışa konu kıymetin güncel piyasa değeri ise;  
Özkaynak Oranı: [(1+2) - 3] / (1+2) 

açığa satış özkaynak oranı

Tablo Kaynak: Ayatırım

Bu terimin ingilizce karşılığı: Short Selling