ABD Merkez Bankası

Terim Açıklama
ABD Merkez Bankası

Diğer adıyla FED, 23 Aralık 1913 yılında Amerikan Federal Rezerv Sistemi adıyla kurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nin para politikasından ve ABD Doları basım ve dağıtımından sorumlu kuruluştur.

ABD Merkez Bankası'nın kuruluşuna çeşitli finansal krizlerin sonucunda karar verilmiş ve finansal sistemin sağlıklı ve kontrollü işlemesi ile görevlendirilmiştir. 1900'lü yılların başlarında ABD'nin yaşadığı ağır bankacılık krizleri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın temel görevi olarak aşağıdaki üç madde belirlenmiştir;

1930'lu yıllara kadar bu amaçlar doğrultusunda çalışan FED'in yetkileri Büyük Buhran'ın yaşanmasından sonra genişletilmiş ve zamanla bugünkü "modern merkez bankası" yapısına kavuşmuştur. FED'in yapısı aşağıdaki organlardan oluşur;

 • Board of Governers (ABD Başkanı tarafından 14 yıllığına atanan 7 üyeden oluşur)
 • Bölgesel Merkez Bankaları (12 adet bölgesel merkez bankası)
 • Federal Open Market Committee (Açık piyasa işlemleri komitesi)

Aşağıda 12 bölgesel merkez bankasının listesi bulunmaktadır;

 1. Boston
 2. New York
 3. Philadelphia
 4. Cleveland
 5. Richmond
 6. Atlanta
 7. Chicago
 8. St. Louis
 9. Minneapolis
 10. Kansas City
 11. Dallas
 12. San Francisco

Fed merkezi Washington'dadır.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Federal Reserve

Synonyms: FED