ABC Düzenlemesi

Terim Açıklama
ABC Düzenlemesi

*** Bu uygulama 4 Kasım 2019 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.***

BİST'de işlem gören hisse senetlerinin Fiili Dolaşımdaki Pay (FDP) değerlerine göre (Borsa İstanbul piyasalarında işlem gören payların halka açıklık oranlarını gösterir) farklı kategorilere ayrılarak, farklı alım satım kurallarına bağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda ABC Düzenlemesi adı altında hisse senetleri A-B-C ve D grubu olarak kategorilendirmeye tabi tutulmuştur.

Bu kategorizasyona göre:

  • A Grubu Hisseler: 30 milyon TL üzerinde FDP değeri olan paylar A grubuna dahil edilmiştir. Bu paylar sürekli müzayede yöntemine tabidir. Kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine konu olabilirler.
  • B Grubu Hisseler: 30 milyon TL'den düşük, fakat 10 milyon TL'den fazla FDP değeri olan paylar B grubu olarak nitelendirilmektedir. Bu paylar sürekli müzayede yöntemine tabidir. Kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine (%50 özkaynak kabul edilerek) konu olabilirler.
  • C Grubu Hisseler: 10 milyon TL altında kalan paylar C grubu olarak sınıflandırılmıştır. Piyasa yapıcısı veya likidite sağlayıcısına sahip olması durumunda sürekli müzayede işlem yöntemine, piyasa yapıcısı veya likidite sağlayıcısına sahip olmaması durumunda tek fiyat işlem yöntemine tabi olmaktadırlar. Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olamazlar. Kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilememektedirler.
  • D Grubu Hisseler: BİST Pay piyasası dışında kalan; Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP), Serbest İşlem Platformu (SİP), Nitelikli Yatırımcı İhraç Pazarı ve Gözaltı Pazarı’nda (GP) işlem gören paylar D Grubu olarak sınıflandırılmıştır. Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olamazlar.

Hisse senetlerinin dahil oldukları gruplar Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık olmak üzere 6 ayda bir belirlenmektedir, bu gruplar BİST günlük bültenlerinde yayınlanmaktadır.

Aşağıda ABC Düzenlemesi ile ilgili özet tablo görülebilir;

Borsa ABC Düzenlemesi

Bu Düzenleme ile İlgili Kurul Karar No: i-SPK.101.1.a (27.11.2015 tarihli ve 32/1527 s.k.) sayılı ilke kararı *** Bu uygulama 4 Kasım 2019 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.***

Synonyms: A Grubu Hisse Senetleri,B Grubu Hisse Senetleri,C Grubu Hisse Senetleri