Terim Açıklama
Zarf Eğrisi

Kısa dönem ortalama maliyet eğrilerine teğet olarak çizilen uzun dönem ortalama maliyet eğrisidir (LRAC).

Zilyetlik

Bir kimsenin taşınır ya da taşınmaz bir mal üzerindeki fiili hakimiyetidir. Bu mal bir menkul ya da gayrimenkul olabilir.

Zorunlu Karşılık Oranı

Bankaların topladıkları mevduatlar karşılığında TCMB nezdinde bulundurmaları gereken mevduat oranıdır.

Synonyms - Zorunlu Karşılıklar