Terim Açıklama
Yatırım Danışmanlığı

Yatırımcının talebi ile ya da yatırımcı talebi olmaksızın sermaye piyasası araçları ve ihraççı firmalar hakkında yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyeler verilmesidir.

Yatırım Fonu

Yatırım fonları, katılma payları karşılığında yatırımcılardan toplanan paraların, yatırımcılar adına çeşitli portföylerde değerlendirilmesi adına kurulan yatırım kuruluşlarıdır.

Synonyms - Yatırım Fonları
Yatırım Kuruluşu

Sermaye piyasası kanununa göre "yatırım kuruluşu" tanımı; "aracı kurumlar, bankalar ve SPK tarafından yatırım hizmeti verecek diğer sermaye piyasası kurumları" şeklinde yapılmıştır.

Synonyms - Yatırım Kuruluşları
Yatırım Ortaklığı

Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul ya da girişim sermayesi yatırımlarından oluşan portföylerin işletilmesi amacıyla kurulan anonim ortaklıklardır.

Synonyms - yatırım ortaklıkları
Yerindelik Testi

Yatırımcının, yatırım amaçları, beklentileri, mali durumu, bilgi ve tecrübesi ile yetkili kuruluşun verdiği hizmetin uyum değerlendirmesidir.

Yevmiye Defteri

Muhasebede kayıt tutma işleminin başlangıcında kayda konu işlemlerin tarih sırasına göre ve maddeler halinde günlük olarak kaydedildiği muhasebe defteridir.