Terim Açıklama
Ulusal Pazar

Borsa İstanbul'un temel pazarıdır. Bu pazarın kotasyon şartlarını tamamlayan tüm şirketlerin payları ulusal pazarda işlem görmektedir.

Uygunluk Testi

Yatırım kuruluşlarının sundukları hizmetlerin müşterilere uygun olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla genel müşterilere uygulamakla yükümlü oldukları kısa değerlendirmedir.

Uzun Dönem

Bir yıldan uzun yatırımlar için kullanılmakla birlikte muhasebe ve ekonomi açısından farklı anlamları bulunmaktadır.