Terim Açıklama
Talep Eğrisi

Tüketicinin belirli miktarda malı, belirli bir fiyattan satın alma isteğidir.

Synonyms - Talep Kanunu
Tam Teminatlı Opsiyon

Müşteri ve bankası arasındaki anlaşma ile bir opsiyon işlemi ve mevduat ürününün birleştirildiği finansal araçtır. Çift para birimli mevduat ya da orjinal adıyla DCD olarak da bilinmektedir.

Tamamlayıcı Mallar

Birbirleri ile beraber kullanılan mallardır.

Synonyms - Tamamlayıcı mal
Tek Fiyat İşlem Yöntemi

Emirlerin belirli bir zaman boyunca eşleştirme yapılmadan borsa sistemine alınması ve daha sonra listelenen emirlerden en yüksek işlemin gerçekleşebileceği fiyat seviyesinin belirlendiği ve işlemlerin bu fiyat seviyesinden sonuçlandırıldığı işlem yöntemidir.

Temerrüt

Yükümlülüklerin zamanında ve usulüne göre yerine getirilmemesidir.

Temettü Verimi

Bir şirketin hisse senedi fiyatına göre ne kadar temettü dağıttığını gösteren orandır.

Teorik Fiyat

Vadeli işlem sözleşmelerinin (futures) gelecekte olması gereken fiyatıdır. Bu fiyat bir modele bağlı olarak hesaplanmakta olup adından da anlaşılacağı üzere kuramsaldır.

Ters repo

Bir menkul kıymetin işlem anında belirlenen vade ve faiz oranından geri satım taahhüdü ile alım işlemidir.

Tezgahüstü Piyasa

Organize olmayan, örgütlenmemiş piyasalar için kullanılan isimdir.

Synonyms - Tezgahüstü Piyasalar
Tobin Vergisi

Ekonomide spekülatif amaçlı hareketlerin önüne geçmek amacıyla döviz alım satımlarına getirilmesi önerilen vergi çeşididir.

Toplam Fayda

Bir malın ya da hizmetin tüketilmesi sonucunda bireyin elde ettiği tatmindir.

Toptan Satışlar Pazarı

Belirli miktarın üzerindeki, alıcısı daha önceden belli ya da belli olmayan hisse senedi işlemlerinin yapıldığı borsa pazar yeridir.

Tröst

Bir grup firmanın rekabeti ortadan kaldırmak ve fiyat kontrolü sağlamak amacıyla beraber hareket etmesidir.