Terim Açıklama
Stok Değişken

Belirli bir zaman noktasında oluşan değerin ölçümüdür.

Synonyms - Stok değişkenler
Stok Devir Hızı

Satılan Mal Maliyeti / Ortalama Stoklar

Synonyms - Stok Devir Süresi
Sübvansiyon

Devletin üreticiyi ya da tüketiciyi desteklemek amacıyla yaptığı karşılıksız mali yardımlardır. Özet olarak "karşılıksız devlet desteği" anlamına gelir.

Sukuk

İslami prensiplere uygun finansman bonosunun adıdır. Kira sertifikası olarak da bilinmektedir.

Synonyms - Kira Sertifikası
Sürekli Müzayede Çok Fiyat İşlem Yöntemi

Borsa sistemine gönderilen alış ve satış emirlerinin seans boyunca farklı fiyat seviyelerinden eşleştirildiği işlem yöntemidir.

Synonyms - Sürekli müzayede işlem yöntemi